Se till att ha brandventiler i jul

Att december är synonymt med ljus är det förmodligen många som instämmer om. Men tyvärr innefattar även december stora bränder och liv som slås i spillror. Detta på grund av att ett ljus har glömts bort, någon har varit oaktsam i närheten av ljus, eller så har någonting hänt med själva staken som gjort det möjligt för elden att nudda inredning. Vad det än nu kan vara som har orsakat branden, så förblir resultatet det samma.

Det är därför man bör göra allt för att skydda sig själv, sina nära och kära, samt sitt hem. Man kan kanske inte helt gardera sig mot att en brandolycka uppstår, men man kan göra en själv uppmärksam på när en brand uppstår, samt förhindra att branden kan sprida sig till andra delar av hemmet.

För att göra en själv och andra i hemmet uppmärksam på att en brand är lös ska man ha en eller flera (beroende på hur stort ens hem är) brandvarnare, som kan fånga upp brandrök inom några sekunder från att branden har startat. Det bästa är att ha ett av brandlarmen i närheten av köket, detta då det även där kan ske olyckor som resulterar i brandolyckor. Har man ett stort vardagsrum där ljus ofta står brinnande, bör man även ha ett brandlarm där.

Med en brandsläckare i hemmet kan man stoppa en liten brand innan den helt tar över ett rum, se till att släckaren är väl påfylld och funktionsduglig.

Man bör också ha brandventiler som förhindrar brandrök från att sprida sig i hela hemmet. Ventiler kan också stoppa upp själva branden ett litet tag. Brandventiler kan man installera i tak, i fönster och i dörröppningar.

Ta vara på er i jul och tänk på att även fast saker som Lucia med brinnande ljus ser fint ut, så är det en enorm fara. Ha därför alltid koll så att varken eld eller hett vax hamnar på ställen där det absolut inte får hamna.